Již 25 let pomáháme lidem při práci s jejich daty.

Dodávky a implementace informačních systémů na bázi ERP QI a APS PlanTune.

www.missit.cz